February 17 - Amgen Tour of California Stage Three - San Jose to Modesto