Women's Bike Racing 101 Clinic, Oct. 27 & 28, 2007